Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Wojcieszyce

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniach od dnia 08.07.2016r. do dnia 31.08.2016r. prowadzone są konsultacje społeczne w celu poznania Państwa opinii o proponowanych nazwach ulic w miejscowości Wojcieszyce.

 

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby mieszkające w Wojcieszycach, właścicieli nieruchomości oraz właścicieli firm zlokalizowanych w Wojcieszycach.

 

 Po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z jej wynikami, nazwy ulic zostaną zatwierdzone uchwałą Rady Gminy. Załącznikiem do uchwały będzie opracowanie geodezyjno – przestrzenne, w którym zawarte będą nazwy ulic  z przyporządkowanymi do nich nieruchomościami oznaczonymi nowymi numerami porządkowymi. Do mieszkańców i właścicieli zostaną wysyłane zawiadomienia  o wprowadzeniu nazewnictwa, na podstawie których będzie można zmieniać dokumenty. Gmina poniesie koszty wykonania i umieszczenia tablic z nazwami ulic oraz wprowadzenia wszelkich zmian w dokumentacji gminnej .

 

Formalności z racji zmiany adresu:

  • zmiana adresu zameldowania w Gminnym Rejestrze Mieszkańców – dokonana zostanie z urzędu;
  • wymiana dowodów osobistych – nie podlega opłacie (bez konieczności wymiany paszportów);
  • aktualizacja adresu w ewidencji gruntów i budynków  - nie podlega opłacie;
  • aktualizacja adresu w księdze wieczystej – dokonana na wniosek Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – bez opłat;
  • zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – nie podlega opłacie
  • aktualizacja zawartości wpisu, podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Załącznikiem do niniejszego pisma jest mapa z propozycją nazewnictwa ulic.

 

Zestawienie nowych adresów będzie przesłane z urzędu do:

 - Urzędu Statystycznego,

- Urzędu Skarbowego,

- Urzędu Pocztowego w Jeleniej Górze

- Operatora Pocztowego ImPost

- Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2016 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 888
08 lipca 2016 13:52 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [wojcieszycenazwy_ulic.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2016 13:47 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie załącznika [ankieta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lipca 2016 13:10 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany