Aktualności

ZAWIADOMIENIE - w związku z prowadzoną sprawą, wszczętą na wniosek European Resources Polska Sp. z o. o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów w gminie Stara Kamienica”

RRG.OŚ.7627/3-64/2011/7/2014                                                                           Stara Kamienica, 19 września 2014r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz 36 in. Kodeksu postępowania administracyjnego  - w związku z prowadzoną sprawą, wszczętą na wniosek European Resources Polska   Sp. z o. o w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów  w gminie Stara Kamienica”

zawiadamiam

ww. strony o przysługującym im prawie  wypowiedzenia się o zebranych w przedmiotowej sprawie materiałach, dowodach w tym o treści zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  – w terminie do dnia 03.10.2014r. w godzinach pracy urzędu.

Nadto informuje się strony, iż nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie ustawowym  ze względów na konieczność wszechstronnej analizy faktycznej i prawnej złożonego wniosku strony oraz oczekiwaniami do dnia 03.10.2014r. na złożenie przez zainteresowane sprawą podmioty i osoby ewentualnych uwag i wniosków.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 17.10.2014r.

 

Otrzymują:

  1. Krzysztof  Bukowski -Pelnomocnik

European Resources Polska Sp. z o.o.

Ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław

  1. Pełnomocnik Radca prawny Krzysztof Bukowski

Adres do doręczeń: Radca prawny Krzysztof Bukowski

Ul. Cygana 4, lok. 322, 45-131

  1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne KLUB GAJA

ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice

 

  1. Pozostałe strony postępowania -  ( dane w aktach urzędu) i poprzez obwieszczenie

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )
  2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości  Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Barcinek, Mała Kamienica, Nowa Kamienica, Wojcieszyce, Antoniów, Chromiec
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

        www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                     /-/ Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2014 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 740
19 września 2014 11:01 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany