Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Gminy

Komisja Oświaty, kultury i Zdrowia (2014 - 2018)

Informacje

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia należą m. in. sprawy:
1) opiniowanie zadań budżetowych gminy w zakresie działania: bibliotek, placówek kulturalnych, jednostek oświatowych, organizacji pozarządowych.
2) wizytowanie ww. placówek oraz opiniowanie ich działalności.
3) opiniowanie zadań i spraw związanych z rozwojem i funkcjonowaniem sportu oraz upowszechnianiem kultury.
4) opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie.
5) opiniowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wieloletniego planu finansowego.
6) opiniowanie projektów uchwał oraz pism,
7) innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 111087
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Realizacja: IDcom.pl