Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Gminy

Komisja Budżetowa (2014 - 2018)

Informacje

Do zadań Komisji Budżetowej należy m. in. opiniowanie:
1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
2) projektu budżetu gminy,
3) sprawozdania z wykonania budżetu,
4) opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego.
5) projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek, oraz innych pism,
6) innych zadań finansowych zleconych przez Radę Gminy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 111089
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Realizacja: IDcom.pl