Komisja socjalno-mieszkaniowa Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Do zadań Komisji Socjalno – Mieszkaniowej należą m. in.sprawy:
1. opiniowania projektów zadań rzeczowych gminy w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gospodarki mieszkaniowej,
2. opiniowanie szczegółowych planów robót i nakładów finansowych w zakresie budynków i mieszkań komunalnych,
3. opracowanie planów rozwoju budownictwa komunalnego na terenie gminy,
4. opiniowanie planów studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
5. opiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w w/w zakresie,
6. innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 124524
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Zatrzymaj banner przewijany