Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Kadencja 2006 - 2010

Informacje

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia należą m. in. sprawy:
1. opiniowania projektów zadań budżetowych gminy w zakresie działania bibliotek, placówek kulturalnych, przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół samorządowych, zadań i spraw związanych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej, rozwoju i funkcjonowania sportu.
2. wizytowanie w/w placówek oraz opiniowanie ich działalności,
3. opiniowanie planów studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
4. opiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w w/w zakresie,
5. innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

Skład

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 124615
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Zatrzymaj banner przewijany