Podatki i opłaty

Wybierz rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLVI.289.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013.r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm.)

stawki podatku leśnego na 2013 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 październi

stawki podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.194.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.193.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.10 ust.1 i 2 i art...

stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.192.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia...

Stawki podatku leśnego na 2011 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682,...

stawki podatku rolnego na 2011 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm. 1) ogłasza się, że średnia cena...

Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA Nr LVIII/353/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany