Uchwała budżetowa

Wybierz rok

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Kamienica na rok 2010.

Uchwała Nr XLVI/260/09 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Stara Kamienica na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art....

Budżet Gminy Stara Kamienica na rok 2009.

Uchwała Nr XXXIII/176/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art.

Zatrzymaj banner przewijany