Przetargi - archiwum

I N F O R M A C J A O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BARCINKU, KROMNOWIE, NOWEJ KAMIENICY I STAREJ KAMIENICY

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu przetargu

 

Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje,  że w dniu 25 maja 2010 roku  zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

1.    działka nr 199/8 o pow. 0,0746 ha w Barcinku (zabudowana budynkiem garażowym i gospodarczym),

2.    działka  nr  250o pow. 0,34 ha w  Kromnowie (niezabudowana);

3.    działka nr 110 o pow. 0,29 ha w NowejKamienicy (niezabudowana);

4.    działka nr 176/1 o pow. 0,10 ha w Starej Kamienicy (niezabudowana).

 

Przetargi odbędą się   w siedzibie urzędu dnia  28 czerwca  2010 roku o godz.  1000, 1100, 1200, 1300.

Ogłoszenia o przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajdują się na stronie internetowej: new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75-14-149.               

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2010 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 2099
25 maja 2010 13:15 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika.
25 maja 2010 13:14 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika.
25 maja 2010 13:13 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany