Aktualności - archiwum

Zawiadomienie o sesji 23.11.05

Rada Gminy Stara Kamienica
z a w i a d a m i a, że:
w dniu 23 listopada 2005 r. o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kamienicy odbędzie się
sesja Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Informacja radnych o działalności w Radzie Powiatu.
4. Projekt uchwały w sprawie przejęcia samochodu na własność Gminy Stara Kamienica.
5. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica:
a) lokal użytkowy Kopaniec 46,
b) lokal użytkowy Stara Kamienica 17.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
7. Projekty uchwał w sprawie:
a) wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
b) ustalenia opłaty administracyjnej,
c) opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia wzorów deklaracji:na podatek od nieruchomości,leśny,rolny oraz informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał i wniosków podjętych podczas sesji Rady Gminy Stara Kamienica w I półrocze 2005 r.
9. Zapytania i wnioski radnych – odpowiedzi.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
11. Podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał (protokół sekretarza obrad).
12. Zakończenie obrad sesji.Przewodniczący Rady Gminy
(-) Jan Kuśnierewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 2340
12 marca 2008 20:50 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany