Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia" (zakup nie jest objęty niniejszym postępowaniem – stanowić będzie przedmiot odrębnego zamówienia jako Część 2)

W załączeniu

Załączniki:

zawiadomienie.pdf [869.04 KB]