Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok

W 2014 roku obowiązują stawki na podatek od środków transportowych w kwotach z 2013 roku.

stawka podatku leśnego na 2014 rok

Stawki podatku leśnego na 2014 rok obowiązujące w Gminie Stara Kamienica 1. Stawka za 1 ha fizyczny lasu (171,05 x 0,22) = 37,63 zł. Lasy ochronne za 1 ha fizyczny

stawki podatku rolnego na 2014 rok.

Stawki podatku rolnego na 2014 rok obowiązujące w Gminie Stara Kamienica stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy 69,28 zł x 2,5 q = 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy staka podatku rolnego za 1 ha fizyczny 69,28 zł x 5 q = 346,40 zł za 1 ha

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XLVI.289.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013.r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.594 z późn. zm.)

stawki podatku leśnego na 2013 rok

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 październi

stawki podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXIX.194.2012 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz...

Zatrzymaj banner przewijany