Programy Regulaminy

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektów dokumentów: 1. „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Kamienica na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projektu 2. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projektu

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2010 12:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 1113
19 lipca 2010 12:51 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie załącznika.
19 lipca 2010 12:50 (Sylwia Domańska - Mośko) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany