Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XVI.113.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

UCHWAŁA NR XVI.113.2015

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z DNIA 30 grudnia 2015r

 

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej  własność gminy Stara Kamienica.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                               o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2015 r.poz.1515)  oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 782 z późn.zm.) Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Starej Kamienicy, w granicach działki nr 12/5 o pow. 5,05 ha, na okres 29 lat z firmą:  Stara Kamienica Polski Solar Energetyka Odnawialna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr XLVI.287.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2013 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 328
08 stycznia 2016 10:30 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 10:04 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany