Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

XLII.278.2018 z dnia 31.01.2018r.w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica dla obrębów Chromiec, Kopaniec

Załączniki:

278ustudim_chromkopaniec.doc [55.5 KB]
278zal1_studium_tekst.pdf [1.42 MB]
278zal2_mapa.pdf [13.16 MB]
278zal3_mapa.pdf [13.63 MB]
278zal4rozstrzygn.doc [56 KB]