Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

XXII.152.2016r. z dnia 30 czerwca 2016r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

152u.pdf [237.94 KB]
152zal_deklaracja.docx [49.3 KB]