Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE nr 3 / 2009 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 14 stycznia 2009r w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnetrznej . Plan kontroli wewnętrznej na 2009r.

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE nr 3 / 2009

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych

 

§ 1.

 

Wprowadzam z dniem 01 lutego 2009r plan kontroli wewnętrznej Urzędy Gminy i jednostek podległych na I i II półrocze 2009 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 3 /2009 z dnia 14.01.2009r.

 

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH na 2009r.

- I półrocze 2009r

 

 

Lp.

 

Nazwa kontrolowanej

jednostki

 

Zakres tematyczny

kontroli

 

Okres objęty

kontrolą

 

Termin przeprowadzenia

kontroli

 

Nazwisko i imię

osoby kontrolującej

 

Uwagi

1.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna

 

1.Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki w 2008/2009r.

2. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania

 

2008r,

M-c I /-2009r.

 

 

luty 2009r.

Teresa Hryniewicz –

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej- Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Starej Kamienicy

 

 

 

1.Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki w 2008/2009r.

2. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania

 

2008r.

m-c I-II /2009r.

 

 

marzec 2009r

 

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Szkoła Podstawowa

w Kopańcu

 

1.Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki w 2009r.

2. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania

 

I kw. 2009r.

 

kwiecień 2009r.

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

 

4.

 

Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach

 

 

 

1.Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki w 2009r.

2. Kontrola ewidencji druków ścisłego zarachowania

 

 

 

 

M-c I-IV/2009r.

 

 

 

 

maj 2009r

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze 2009r

 

 

Lp.

 

Nazwa kontrolowanej

jednostki

 

Zakres tematyczny

kontroli

 

Okres objęty

kontrolą

 

Termin przeprowadzenia

kontroli

 

Nazwisko i imię

osoby kontrolującej

 

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

Gminne Przedszkole

Starej Kamienicy

 

 

 

Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki

w 2009r .

 

 

I półr. 2009r.

 

 

wrzesień 2009r.

 

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Zakład Obsługi Komunalnej w Starej Kamienicy

 

 

1. Kontrola druków ścisłego zarachowania

2. Kontrola realizacji 5 % wydatków zakładu

w 2009r

 

I-III kw. 2009r.

 

październik 2009r.

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

 

3.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy

 

 

 

 

1. Kontrola druków ścisłego zarachowania

2. Kontrola realizacji 5 % wydatków jednostki

w 2009r

 

 

I-III kw. 2009r

 

 

 

listopad 2009r

 

Teresa Hryniewicz

podinsp. ds. kontroli

wewnętrznej

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 14.01.2009
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Hryniewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2009 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 970
16 stycznia 2009 14:10 Adam Spolnik - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl