Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Termin, porządek obrad oraz projekty uchwał Rady Gminy zobacz archiwum »

projekt ucwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

Projekt

 

 

 

UCHWAŁA NR ………………………

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z DNIA ……………………………….

 

 

w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                                      o samorządzie gminnym (tekst jednolity: tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)   oraz art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016  poz.2147 )  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy na okres pięciu lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 334 o pow. 0,87 ha  położona                      w  Starej  Kamienicy, z przeznaczeniem na cele rolne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2017 18:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 173
23 marca 2017 18:09 Bożena Sawicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl