Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2020

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje o sporządzeniu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2016-2020” i przekazuje jej projekt do konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone będą od dnia 20.01.2016r. do 10.02.2016r. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Stara...

Zatrzymaj banner przewijany