Wybory do Sejmu i Senatu RP 9-10-2011 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Na podstawie ar

Zarządzenie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paździer

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 9 września 2011r o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94,poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 13

Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego

Stara Kamienica, dnia 08.09.2011r. RG 502/4/11 Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

uchwała PKW z dn.11.04.2011r. w sprw. powoł. Obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie...

kodeks wyborczy

kodeks wyborczy

Zatrzymaj banner przewijany