Ławnicy 2012 - 2015

ogłszenie Wójta z dnia 13.06.2011 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ąłwnika sądowego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata

na ławnika sądowego

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako załącznik do rozporządzenia w wersji podpisanej 9 czerwca 2011 r. przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, wydanego na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ogłoszonej w Dz. U. Nr 109 poz. 627.

W związku z powyższym:

Karty zgłoszenia są dostępne do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Stara Kamienica:

  1. http://stara-kamienica.bipgmina.pl  ( zakładka Wybory – Ławnicy 2012-2015)
  1. na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
  2. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, pokój nr 26

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane do 30 czerwca 2011 r.

Wójt Gminy

(-)Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2011 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 1146
13 czerwca 2011 12:48 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany