Przetargi

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Barcinku,w granicach działki nr 133 o pow. 0,11 ha

 

                                            I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu przetargu

 

Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2004r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje,  że w dniu 04 sierpnia  2008 roku  został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Barcinku, w granicach działki nr 133 o pow. 0,11 ha.

Przetarg odbędzie się dnia 05 września 2008 roku o godz. 1000.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej; new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. (075) 75-14-149.             

                                                           

                                                                        Wójt Gminy

                                                                                        (-) Wojciech Poczynek

    

 

 

           

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2008 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3290
05 sierpnia 2008 13:17 (Adam Spolnik) - Dodanie załącznika.
05 sierpnia 2008 13:13 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany