Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”

 

 

 

                      O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 08 sierpnia 2008 r.

 

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r.,   Nr 25, poz. 150 )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071,  z p.zm)

 podaje się  do publicznej wiadomości, że:

 

W dniu 08.08.2008r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał  Decyzję nr 4/2008, znak:  RRG.OŚ.7627/3-9/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.                          „ Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we wsi       Mała Kamienica”

 

 

 

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu            w siedzibie tut. urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 2,      w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 338.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Wojciech Poczynek

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1.      na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )

2.      na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Mała Kamienica,

3.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2008 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3374
08 sierpnia 2008 13:14 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
08 sierpnia 2008 13:12 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl