Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 27 czerwca 2008 r.

 

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz.U. z 2008r.,   Nr 25, poz. 150 )  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz.1071,  z p.zm)

 podaje się  do publicznej wiadomości, że:

 

W dniu 27.06.2008r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał Decyzję nr     RRG.OŚ.7627/2-9/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa ujęcia wody podziemnej, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej , sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kopaniec”.

 

 

 

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu w siedzibie tut. urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 2,  w godz. od 730 do 1430; tel.  (075) 75 14 338.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Wojciech Poczynek

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1.      na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy ( przed i w budynku urzędu )

2.      na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Kopaniec i Kromnów,

3.      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2008 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3263
11 lipca 2008 12:53 Adam Spolnik - Dodanie załącznika.
11 lipca 2008 12:49 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl