Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

O B W I E S Z C Z E N I E

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 27 czerwca 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. z 2008r.,   Nr 25, poz. 150 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r.  Nr 89, poz.1071,             z p.zm),

                                           Zawiadamia się strony postępowania, że:

 

w dniu 27.06.2008r. Wójt Gminy Stara Kamienica wystąpił do Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  oraz Starosty Jeleniogórskiego, o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań  zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„ Sieć wodociągowa ze stacja uzdatniania wody oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z oczyszczalnią ścieków we wsi Mała Kamienica”.

 

 

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacje są do wglądu                            w siedzibie tut. urzędu – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 2,                              w godz. od 730 do 1430; tel. (075) 75 14 338.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

1. na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

    ( przed i w  budynku  urzędu )

2. na tablicach informacyjnych na terenie miejscowości Mała Kamienica,

3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kamienica –

      www.new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2008
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2008 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 3392
30 czerwca 2008 09:09 Adam Spolnik - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl