Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica

 

                                                                       Stara Kamienica, dnia 16 października 2012 r.

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu II etapu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/191/09 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmienionej kolejno uchwałą nr LIII/311/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2010 r. oraz uchwałą nr XXIV/176/2012 r. Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 maja 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od 24 października 2012 r. do 16 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach od 8 do 15.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w II etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek oraz prognozie oddziaływania niniejszego planu na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach od 12 do 14.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2012 r.

 

Wójt Gminy Stara Kamienica

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2012 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 555
12 października 2012 08:19 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany