Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica

 

                                                                              Stara Kamienica, dnia 7 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu II etapu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały
nr XXXVII/191/09 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmienionej kolejno uchwałą nr LIII/311/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2010 r. oraz uchwałą nr XXIV/176/2012 r. Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 maja 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 sierpnia 2012 r. do 7 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach od 8 do 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w II etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek oraz prognozie oddziaływania niniejszego planu na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, w godzinach od 12 do 14.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stara Kamienica w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2012 r.

                                                                                                                      Wójt Gminy Stara Kamienica

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.08.2012
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Wajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2012 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 906
03 sierpnia 2012 09:21 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany