Program współpracy na 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami samorządowymi

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 64/2017 z dnia 09.11.2017r. poddaje pod k ...

Zatrzymaj banner przewijany