Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Antoniów

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje,

że na terenie miejscowości Antoniów

zostanie przeprowadzona

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złom, itp.

 

Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach

od 01 – 04 grudnia ( rano ) 2017 roku.

 

Odpady należy dostarczyć do kontenera  ustawionego naprzeciw przystanku PKS .

 

ZAKAZ  WRZUCANIA  OPON  !!!