Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Ogłoszenie - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje,

że na terenie miejscowości Stara Kamienica

zostanie przeprowadzona

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złomu, itp.

 

Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach

od 24 listopada do 27 listopada (rano) 2017 roku.

 

Odpady należy dostarczyć do kontenera ustawionego na placu przy nowej remizie strażackiej w Starej Kamienicy.   

 

Zakaz wrzucania opon do kontenera !!!