Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

OGŁOSZENIE - zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Antoniów

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje,

że na terenie miejscowości Antoniów

zostanie przeprowadzona

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

tj. starego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, złom, itp.

 

Zbiórka odpadów odbędzie się w dniach

od 18 czerwca do 21 czerwca 2015 roku.

 

Odpady należy dostarczyć do pojemników ustawionych przy przystanku autobusowym w Antoniowie.