Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Referaty

Referat Finansowy

Informacje Dokumenty

Stanowiska:

Dorota Łazarewicz

Skarbnik Gminy

Magdalena Jabłońska

Z-ca Skarbnika

Anastazja Makaro

Inspektor ds wymiaru podatków

Jadwiga Pisarewicz

Podinspektor ds księgowości podatkowej

Agnieszka Jezierska

Inspektor ds świadczeń rodzinnych, pełnomocnik WG ds profilaktyki i uzależnień

Maria Stachowiak

Podinspektor ds płac i świadczeń rodzinnych, płac i ZUS

Teresa Pisula

Podinspektor ds. obrachunkowych