Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 580500
Osoby: 97156
Organy: Rada Gminy 82755
Rejestr zmian 76789
Organy: Wójt Gminy 56259
Statystyka 33876
Stanowiska 26089
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 12845
Redakcja biuletynu 10743
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 6661
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 5832
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5738
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 5158
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 5037
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4906
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4716
Jednostki podległe: Gimnazja 4666
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4566
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4518
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4404
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4395
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4395
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4358
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4299
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4293
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4270
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4264
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4260
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 4050
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4019
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 3986
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3764
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3756
Organy: Rada Gminy 3694
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3671
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3570
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3519
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3513
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3414
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3393
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3379
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3376
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania... 3356
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3288
Komunikaty: OBWIESZCZENIE wniosku Wójta Gminy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań... 3286
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3286
Jednostki podległe: Publiczne Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 3284
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2008 o wydaniu postanowienia RRG.OŚ.7627/3-5/08,... 3263