Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 546998
Osoby: 97156
Organy: Rada Gminy 78965
Rejestr zmian 71717
Organy: Wójt Gminy 52596
Statystyka 31906
Stanowiska 25356
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 12636
Redakcja biuletynu 10479
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 6538
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5625
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 5214
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 4953
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 4905
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4813
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4697
Jednostki podległe: Gimnazja 4588
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4507
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4384
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4343
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4334
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4333
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4241
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4218
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4215
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4212
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4192
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4183
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 3967
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3964
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 3860
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3739
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3724
Organy: Rada Gminy 3694
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3609
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3499
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3430
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3415
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3363
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3362
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3354
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3333
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3276
Komunikaty: OBWIESZCZENIE wniosku Wójta Gminy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań... 3275
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3272
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2008 o wydaniu postanowienia RRG.OŚ.7627/3-5/08,... 3249
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania... 3204
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3203