Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 659373
Organy: Rada Gminy 102058
Osoby: 97156
Rejestr zmian 93998
Organy: Wójt Gminy 71556
Statystyka 41727
Stanowiska 28018
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 13453
Redakcja biuletynu 11672
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 7064
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 6380
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 6141
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 5708
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 5322
Jednostki podległe: Instytucje kultury 5202
Jednostki podległe: Gimnazja 4911
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4871
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4871
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4801
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4738
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4699
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4673
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4603
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4555
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4528
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4527
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4508
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4504
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 4399
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4298
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 4237
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 4052
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 4041
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3877
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3871
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3764
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania... 3759
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3706
Organy: Rada Gminy 3694
Jednostki podległe: Publiczne Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 3613
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3613
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3582
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3474
Konkursy na stanowisko: Konkurs na członków Rady Nadzorczej 3448
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3443
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3430
Jednostki podległe: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Izery" Sp. z o.o. 3369
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3359