Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 504543
Osoby: 97156
Organy: Rada Gminy 75506
Rejestr zmian 67710
Organy: Wójt Gminy 49207
Statystyka 30011
Stanowiska 24611
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 12324
Redakcja biuletynu 10144
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 6377
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5404
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 5009
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 4758
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4670
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4637
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 4505
Jednostki podległe: Gimnazja 4424
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4387
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4225
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4195
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4182
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4163
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4120
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4099
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4098
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4096
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4075
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4042
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 3922
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3836
Organy: Rada Gminy 3694
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3676
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3674
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 3670
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3477
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3477
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3330
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3325
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3261
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3259
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3253
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3241
Komunikaty: OBWIESZCZENIE wniosku Wójta Gminy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań... 3241
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2008 o wydaniu postanowienia RRG.OŚ.7627/3-5/08,... 3224
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3194
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3187
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3177
Komunikaty: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 3174
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.04.08 w sprawie „ Budowa ujęcia... 3173