Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 606529
Osoby: 97156
Organy: Rada Gminy 88939
Rejestr zmian 82563
Organy: Wójt Gminy 59315
Statystyka 36407
Stanowiska 26897
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 13054
Redakcja biuletynu 11056
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 6803
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 6003
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5880
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 5378
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 5120
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4990
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4762
Jednostki podległe: Gimnazja 4739
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4644
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4635
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4502
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4482
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4470
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4455
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4372
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4367
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4359
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4355
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4352
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 4167
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4086
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 4005
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3795
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3788
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 3786
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3774
Organy: Rada Gminy 3694
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3597
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3534
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania... 3494
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3481
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3452
Jednostki podległe: Publiczne Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 3409
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3406
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3392
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3310
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3305
Komunikaty: OBWIESZCZENIE wniosku Wójta Gminy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań... 3297
Konkursy na stanowisko: Konkurs na członków Rady Nadzorczej 3288