Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 470724
Osoby: 97156
Organy: Rada Gminy 72568
Rejestr zmian 64691
Organy: Wójt Gminy 45780
Statystyka 28722
Stanowiska 24161
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 12030
Redakcja biuletynu 9896
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 6226
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 5270
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4649
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 4633
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 4614
Jednostki podległe: Instytucje kultury 4482
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 4333
Jednostki podległe: Gimnazja 4311
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4288
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4131
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4089
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4074
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4034
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4022
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4012
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4005
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4003
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4001
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 3878
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 3823
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 3736
Organy: Rada Gminy 3694
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3638
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3634
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 3576
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3458
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 3376
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3310
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3308
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3243
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie wydania... 3236
Komunikaty: OBWIESZCZENIE wniosku Wójta Gminy o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań... 3213
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3202
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 23 maja 2008 o wydaniu postanowienia RRG.OŚ.7627/3-5/08,... 3199
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3197
Komunikaty: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... 3158
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3156
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.04.08 w sprawie „ Budowa ujęcia... 3152
Komunikaty: Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy... 3118
Przetargi: Ogłaszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność... 3117