Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Statystyki

Dane główne 682634
Organy: Rada Gminy 107156
Osoby: 97156
Rejestr zmian 96344
Organy: Wójt Gminy 79553
Statystyka 43511
Stanowiska 28358
Dane główne 19473
Struktura urzędu: Referaty 13578
Redakcja biuletynu 11845
Struktura urzędu: Referat Rozwoju Gminy 7133
Gospodarka odpadami: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA... 6499
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 6244
MPZP Kromnów: MPZP dla działek położonych w miejscowościach Antoniów, Barcinek, Kopaniec,... 5913
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 5407
Jednostki podległe: Instytucje kultury 5271
Jednostki podległe: Gimnazja 4963
Jednostki podległe: Jednostki organizacyjne 4938
Przetargi: Informacja o wynikach przetargu 4925
Oświadczenia majątkowe: rok 2004 4855
Oświadczenia majątkowe: rok 2010 4829
Oświadczenia majątkowe: rok 2008 4773
Jednostki podległe: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy 4770
Oświadczenia majątkowe: rok 2007 4658
Konkursy na stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 4623
Oświadczenia majątkowe: rok 2006 4620
Struktura urzędu: Referat Finansowy 4574
Oświadczenia majątkowe: rok 2005 4558
Aktualności: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji "KAMIENICA" Spółka z o.o. 4554
Studium: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stara Kamienica... 4517
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 4399
Oświadczenia majątkowe: rok 2009 4370
Oświadczenia majątkowe: rok 2012 4140
Komunikaty: Obwieszczenie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... 4075
Komunikaty: Komunikat W sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974... 3929
Aktualności: Nabór uczestników do Projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” 3897
Zapytania ofertowe poniżej kwoty 30 000 Euro: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania... 3876
MPZP Stara Kamienica: Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Stara Kamienica 3858
Oświadczenia majątkowe: rok 2011 3779
Jednostki podległe: Publiczne Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Starej Kamienicy 3765
Organy: Rada Gminy 3694
Przetargi: Informacja o zawarciu umowy 3656
Przetargi: I N F O R M A C J A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)... 3648
Oświadczenia majątkowe: rok 2014 3563
Konkursy na stanowisko: Konkurs na członków Rady Nadzorczej 3528
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 06 maja 2008r w sprawie " Budowa ujęcia... 3499
Komunikaty: O B W I E S Z C Z E N I E 3452
Jednostki podległe: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Izery" Sp. z o.o. 3443
Jednostki podległe: Gminny System Wodociągów i Kanalizacji ,,Kamienica" Sp. z o.o. 3412