Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Osoby

Magdalena Jabłońska

Dane kontaktowe:

Telefon (075) 75 14 277
Fax (075) 75 14 337
Adres www www.starakamienica.pl

Stanowiska:

Referat Finansowy
Z-ca Skarbnika