Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Gminy

Komisja socjalno - Mieszkaniowa (2014 - 2018)

Informacje

Do zadań Komisji Socjalno – Mieszkaniowej należą m. in. sprawy:
1) opiniowanie projektów zadań rzeczowych gminy w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.
2) opiniowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku, odpadów komunalnych na terenie gminy,
3) opiniowanie szczegółowych planów robót i nakładów finansowych w zakresie budynków, mieszkań komunalnych.
4) opiniowanie planu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy,
5) opiniowanie planu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
6) opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu oraz zadań rzeczowych w tym zakresie.
7) opiniowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz wieloletniego planu finansowego.
8) opiniowanie projektów uchwał oraz pism które wpłynęły do komisji.
9) innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 109587
26 października 2016 14:18 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 (Adam Spolnik) - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 (Adam Spolnik) - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Realizacja: IDcom.pl