Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Gminy

Uchwała nr I.1.2014 - w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stara Kamienica:

Uchwała nr I.1.2014
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 1 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stara Kamienica.


Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U.2013r.poz.594 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania tajnego na podstawie protokółu Komisji Skrutacyjnej stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały stwierdza się wybór:


Pani Jolanty Kuczewskiej

na przewodniczącą Rady Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr II.1.2014 - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Kamienica:


Uchwała nr I.2.2014
Rady Gminy Stara Kamienica
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Kamienica.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ t.j.Dz.U.2013r.poz.594 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

W wyniku głosowania tajnego na podstawie protokółu Komisji Skrutacyjnej stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały stwierdza się wybór:

Pana Edwarda Bilińskiego
na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Kamienica.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 107239
26 października 2016 14:18 Adam Spolnik - Dodanie stanowiska: Radna.
26 października 2016 14:12 Adam Spolnik - Usunięcie stanowiska.
26 października 2016 14:11 Adam Spolnik - Dodanie stanowiska: Henryka Skorek.
Realizacja: IDcom.pl