Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Wnioski

 

  1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia się dziecka,
  2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
  3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
  4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
  6. Karta dużej rodziny