Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Stara Kamienica
http://stara-kamienica.bipgmina.pl

Ochrona Środowiska

  1. Wniosek o wycinkę drzew
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  4. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kamienica
  5. Wniosek o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach